Bane NOR har utarbeidet kommunedelplan for nytt InterCity dobbeltspor mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Kommunedelplanen omfatter flere veier, blant annet riksvei 110 Simo - St. Croix i Fredrikstad.

Rv. 110 Simo–St.Croix Foto: Statens vegvesen
Rv. 110 Simo–St.Croix Foto: Statens vegvesen

I dag ligger riksvei 110 og jernbanen i samme korridor mellom Simo og St.Croix i Fredrikstad. Ved bygging av nytt dobbeltspor og ny jernbanestasjon på Grønli i Fredrikstad, vil vei og bane mest sannsynlig forbli liggende i samme korridor mellom Simo og Grønli. På strekningen videre fra Grønli mot St.Croix vil vei og bane skille lag.

Status for arbeidet

Forslaget til kommunedelplan ble vedtatt i Fredrikstad kommune 05.11.2020.

Utbygging av Rv110 til 4 felt forutsetter at jernbanen er lagt om, og evt. realisering av dette vegprosjektet avhenger derfor av at videre IC-utbygging gjennom Østfold blir prioritert.

Bypakke Nedre Glomma (BPNG) besluttet nylig full gjennomgang av hele prosjektporteføljen i BPNG (inkl. Rv110 Simo–St. Croix). Dette innebærer at alle prosjektene nå skal vurderes mtp. omfang, kostnader og evt. kuttmuligheter. Når dette er gjennomført skal BPNG utarbeide en revidert prioriteringsliste/ handlingsplan for store prosjekter i pakken. Forutsatt at prosjektet kommer med i den reviderte prioriteringslista/handlingsplanen må planforslaget inkl. kostnadsoverslag sendes til Samferdselsdepartementet for fastsetting av styringsmål før byggestart.

For mer informasjon om hele prosjektet, se Bane NORs nettsider

Vei:
Rv. 110
Fase:
Planfase
Kommuner:
Fredrikstad
Fylker:
Østfold
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Ikke omtalt

Nytt InterCity dobbeltspor mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Kommunedelplanen omfatter flere veier, blant annet riksvei 110 Simo - St. Croix i Fredrikstad. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Trude Holter

Prosjektleder
Telefon:
957 46 994
E-post:

Sist oppdatert: