Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

Bane NOR, Statens vegvesen og Sarpsborg kommune inviterer til åpne møter om planleggingen av vei og jernbane i Fredrikstad og Sarpsborg.

I møtene vil det bli gitt informasjon om status for planleggingen. Planene inkluderer:

  • Nytt InterCity dobbeltspor mellom Fredrikstad og Sarpsborg
  • Riksvei 110 Simo-St.Croix
  • Fylkesvei 118 ny Sarpsbru med utvidelse eller eventuell omlegging av riksvei 111 øst for Hafslund

Det blir også mulighet for å stille spørsmål og komme med innspill til prosjektet.

Åpent informasjonsmøte i Sarpsborg

Når: Tirsdag 16. januar kl. 18.00. Del 2 begynner kl. 19.30. 
Hvor: Tune rådhus, Sarpsborg

Møtet er todelt. I første del av møtet vil det bli gitt informasjon om status for planleggingen. I andre del av møtet inviteres berørte lag, foreninger og andre interesserte til å komme med innspill til konsekvensutredningen som er gjort så langt. Liknende opplegg med medvirkning og innspill til konsekvensutredning er gjennomført i Fredrikstad, se nyhetssak her.

Åpent informasjonsmøte i Fredrikstad

Det er to informasjonsmøter, ett kl. 16.00 og ett kl. 18.30. Samme informasjon blir gitt i begge møtene.

Når: Onsdag 17. januar kl. 16.00 eller kl. 18.30
Hvor: Litteraturhuset, Fredrikstad

Velkommen!

Det er Bane Nor som leder denne planleggingen hvor flere veistrekninger inngår. Les mer om hele IC-prosjektet Fredrikstad - Sarpsborg her.

Flyfoto fra Fredrikstad
Flyfoto fra deler av banestrekningen i Fredrikstad. ( Foto: Hilde Lillejord / Bane Nor
Aktuelt for fylke(r): Viken