Bygging startet opp september 2019 og var ferdig november 2021.

Sambandet Hjelmeland–Nesvik–Skipavik er en del av riksveisambandet og ble utpekt som et utviklingsprosjekt for løsninger for ferjesamband som ikke er egnet for fullelektrisk drift

Vei:
Rv. 13
Fase:
Åpnet
Kommuner:
Hjelmeland
Fylker:
Rogaland
Totalkostnad:
358 millioner 2021-kr
Oppstart:
September 2019
Antatt åpnet:
November 2021

Det skal bygges doble kaianlegg på Sande og Nesvik ferjekai med tilrettelegging både for lading og hydrogendrift. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Helge Sæland

Prosjektleder
Telefon:
91739996
E-post:
Sist oppdatert: