Sambandet Hjelmeland–Nesvik–Skipavik er en del av riksveisambandet. Det er målsetting om at alle ferjestrekninger skal elektrifiseres innen 2030.

 Dette sambandet er utpekt som et utviklingsprosjekt for løsninger for ferjesamband som ikke er egnet for fullelektrisk drift. Dette forutsetter utbygging av kaianlegg og tilrettelegging både for lading og hydrogendrift.

Dersom et kaianlegg blir skadet, vil avstanden til alternativt anløpssted (Aksdal om E39) være utenfor rekkevidde for en ladbar ferje. For å ha tilfredsstillende sikkerhet skal det legges opp til doble ferjekaier både på Nesvik og Hjelmeland. I forbindelse med reguleringen vil det også være aktuelt å vurdere behov for endring av løsning for oppstillingsplasser, adkomst og parkering,    

Reguleringsplanen for ferjekaier på Hjelmeland og Nesvik ble vedtatt desember 2018. Bygging startet opp september 2019 og vil pågå til mars 2021.

Vei:
Rv. 13
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Hjelmeland
Fylker:
Rogaland
Totalkostnad:
179 millioner. Kostnad med fremføring av nødvendig strøm til kai er ikke inkludert i denne kostnaden.
Oppstart:
September 2019
Antatt åpnet:
Mars 2021

Det skal bygges doble kaianlegg på Sande og Nesvik ferjekai med tilrettelegging både for lading og hydrogendrift. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Livar Thomassen

Prosjektleder
Telefon:
959 78 812
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre