Statens vegvesen tilrettelegger for innovasjon og bruk av ny teknologi. Målet er å gjøre ferjedriften enda mer miljøvennlig.

Med hydrogendrift på ferjesambandet mellom Bodø og Lofoten tar vi enda et stort skritt i retning av nullutslipp, både for ferje og annen industri, i Norge og resten av verden.

Hydrogenkontrakter. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Hjelmeland–Nesvik–Skipavik

Drivstoff: MS Nesvik er helelektrisk. MF Hydra er hydrogenelektrisk, med krav om minimum 50 prosent hydrogen. Oppstart våren 2023.

Kontraktsperiode: 15. april 2021–28. februar 2031

Kontraktssum: 1.151.858,– (2018-kroner)

Kapasitet: To ferjer med plass til 80 personbiler, 299 passasjerer og 8 vogntog

Hydrogenkontrakt Bodø–Røst–Værøy–Moskenes

Drivstoff: Krav om minimum 85 prosent hydrogen på hovedfartøy, fra dag en.

Kontraktsperiode: 1. oktober 2025–30. september 2040

Kontraktssum: 4.108.987.000,– kroner (2021-kroner)

Kapasitet: På de to helårsferjene/hovedfartøyene skal det være plass til minimum 120 personbiler, 399 passasjerer og 12 vogntog. På sommeren settes det inn to ekstra ferjer. Disse har krav til null- eller lavutslippsløsninger og har samme minimumskrav til størrelse som hovedfartøyene. Sommerperioden utvides i forhold til dagens kapasitet.

Status for miljøvennlige riksvegferjer

Moss–Horten

75 prosent elektrisk i løpet av 2022.

Hjelmeland–Nesvik–Skipavik

MS Nesvik er helelektrisk. MF Hydra på 50 prosent hydrogen våren 2023.

Mortavika–Arsvågen

Går på LNG – flytende naturgass som har lavere utslipp enn diesel .

Halhjem–Sandvikvåg

Går på LNG – flytende naturgass som har lavere utslipp enn diesel.

Lavik–Oppedal

MF Ampere, verdens første helelektriske fartøy, utgjør en tredjedel av produksjonen. Det vil si 33 prosent elektrisk per i dag. Det stilles krav til nullutslipp for alle hovedfartøy i neste kontrakt, fra 1. september 2026.

Vangsnes–Hella–Dragsvik

80 prosent elektrisk.

Mannheller–Fodnes

80 prosent elektrisk.

Anda–Lote

95 prosent elektrisk.

Volda–Folkestad

100 prosent elektrisk fra 1. februar 2023 (Har kjørt 50 prosent elektrisk med lading fra Folkestad siden 1. januar 2022.)

Solavågen–Festøya

100 prosent elektrisk fra oktober 2022.

Molde–Vestnes

100 prosent elektrisk fra august 2022.

Halsa–Kanestraum

95 prosent elektrisk.

Bodø–Røst–Værøy–Moskenes

Minst 85 prosent hydrogen fra 1. oktober 2025.

Bognes–Lødingen

90 prosent elektrisk fra 1. januar 2024.

Bognes–Skarberget

90 prosent elektrisk fra 1. desember 2022.

Drag–Kjøpsvik

90 prosent elektrisk fra 1. desember 2022

Ferje