Ferjedatabanken er tilgjengelig for alle som har interesse for ferjestatistikk.

Nye statistikkdata blir fylt på i ferjedatabanken.no den 15. i etterfølgende måned.

I tillegg til ferjestatistikk innholder ferjedatabanken en enkel oversikt over løpende og historiske driftskontrakter for ferjesamband.

Statistikkdata hentes fra ferjesamband som inngår i det nasjonale ferjebilletteringssamarbeidet AutoPASS for ferje og for riksveiferjesambandet Moss–Horten. Samlet gjelder dette de fleste riks- og fylkesferjesamband i Norge, men vi vil jobbe for å få enda flere ferjesamband med i statistikken.

Statens vegvesen er eier av Ferjedatabanken og Skyttel AS står for drift og utvikling.

Du finner eldre statistikkdata i form av ferjestatistikkbøker (f.o.m 1967 t.o.m 2017) i Brage.

Sist oppdatert:

Ferje