Markedsoversikten gir en oversikt over alle ferjesamband i Norge og hvem som drifter disse.

Oversikten inneholder nøkkelopplysninger om foregående, gjeldende og kommende kontraktsperioder.

Markedsoversikten er utarbeidet av Statens vegvesen med kildeopplysninger fra oppdragsgivere. 

Sist oppdatert: