Markedsoversikten gir en oversikt over alle ferjesamband i Norge og hvem som drifter disse.

Oversikten inneholder nøkkelopplysninger om foregående, gjeldende og kommende kontraktsperioder. Markedsoversikten er utarbeidet av Statens vegvesen med kildeopplysninger fra oppdragsgivere. 

Riksveiferjesamband

Følgende samband er i dag riksveiferjesamband som Staten gjennom Statens vegvesen har direkte ansvar for: 

 • Rv. 19 Horten–Moss
 • Rv. 13 Hjelmeland–Nesvik–Skipavik
 • E39 Arsvågen–Mortavika
 • E39 Halhjem–Sandvikvåg
 • E39 Lavik–Oppedal
 • Rv. 13 Vangsnes– Hella–Dragsvik
 • Rv. 5 Mannheller–Fodnes
 • E39 Lote–Anda
 • Rv. 651 Volda–Folkestad
 • E39 Solavågen–Festøya
 • E39 Molde–Vestnes
 • E39 Halsa–Kanestraum
 • Rv. 80 Bodø–Værøy–Røst–Moskenes
 • Rv. 85 Bognes–Lødingen
 • E6 Bognes–Skarberget
 • Rv. 827 Drag–Kjøpsvik

De øvrige omlag 100 ferjesambandene i Norge er fylkesveisamband eller kommunale samband.

Sist oppdatert:

Ferje