Dokumenta er på høyring i tidsrommet 6. oktober–18. november 2015. Etter at uttalane til høyringa er handsama, vert planen/trase vedteken av Hjelmeland kommune og av Strand kommune.