Statens vegvesen har lagt ut på høring en endring av reguleringsplan 201502. Høringsfrist er 28. februar 2023.

Formålet med reguleringsendringen er å legge til rette for en kortere tunell enn det som er vist i gjeldende plan fra 2016.

Aktuelt for fylke(r): Rogaland