Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Forslag til reguleringsplan med konsekvensutgreiing låg ute ut til offentleg ettersyn i perioden 30. juni til 1. september 2016.

Kommunestyret i Suldal vedtok planen i møte 31. januar 2017. Det blei vedteke ei endring av planen den 21. juni 2023. Vedteke plandokument finn du her: