Løysinga inneheld ein tunnel på om lag 4 km, ein strekning med veg i dagen nord for tunnelen, ny trafikkløysing i Lovraeidet og utfylling for utvida næringsområde i Lovrafjorden.

Kommunestyret i Suldal vedtok detaljreguleringsplanen i møte 31. januar 2017. 

08.02.2023 — Høring av planendring på rv. 13 Lovraeidet–Rødsliane Frist for innspill er 28. februar 2023.

Rv. 13 frå Lovraeidet mot Sand er skredutsett med vanskeleg topografi og store ur- og skredområde. Standarden på vegen er dårleg, strekninga er gjennomgåande smal, utan gul midtstripe og med krapp kurvatur. «Lovraeid» er registrert som skredpunkt med høg prioritet i nasjonal skredsikringsplan. Strekninga har status som nasjonal turistveg.

Vei:
Rv. 13
Fase:
Planfase
Kommuner:
Suldal
Fylker:
Rogaland
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033

Rv. 13 Lovraeidet–Rødsliane © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Svanholmen 7, Sandnes

Kontakter

Geir Strømstad

Prosjektleder
Telefon:
48 89 97 98
E-post:

Bengt Hangeland

Byggeleder
Telefon:
91 00 64 64
E-post:

Sist oppdatert: