Det skal utarbeides et forprosjekt for sykkelveg med fortau på sørsiden av riksveg 150 Ring 3, mellom Storokrysset og Sinsenkrysset. Strekningen er ca. 800 m. Forprosjektet skal også vurdere mulighet for bru for syklende og gående over Hans Nielsen Hauges gate. Hensikten med prosjektet er å øke trafikksikkerheten og fremkommeligheten for gående og syklende på strekningen.

Kart rv. 150 Sinsen–Storo, gang- og sykkelveg. Illustrasjon: Statens vegvesen
Kart rv. 150 Sinsen–Storo, gang- og sykkelveg. Illustrasjon: Statens vegvesen Foto: Statens vegvesen

Vei:
Rv. 150
Fase:
Utredningsfase
Kommuner:
Oslo
Fylker:
Oslo
Lengde:
800 meter
Finansiering:
Stat

Rv. 150 Sinsen–Storo, gang- og sykkelveg © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Øystein Tandberg

Prosjektleder
E-post:

Kristina Stokke

Planleggingsleder
E-post:

Sist oppdatert: