Planforslaget ble lagt ut på offentlig ettersyn den 25.04.2022 med inspillsfrist 06.06.2022. Hele saksgangen kan du se på oslo.kommune.no/saksinnsyn.

Rv. 150 Holmenveien–Dalsveien