Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Planforslaget ble lagt ut på offentlig ettersyn den 25.04.2022 med inspillsfrist 06.06.2022. Hele saksgangen kan du se på oslo.kommune.no/saksinnsyn.

Rv. 150 Holmenveien–Dalsveien