Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Langs rv. 19 har Statens vegvesen planlagt ny gang- og sykkelveg mellom den nye jernbanestasjonen på Skoppum, som Bane NOR nå bygger, og østover retning Horten sentrum. 

Den nye gang- og sykkelvegen skal være et trygt anlegg for gående og syklende på strekningen mellom den nye jernbanestasjonen og eksisterende gang- og sykkelveg langs rv. 19 mot øst – i nærheten av Vikveien (retning mot Horten sentrum). 

Den nye gang- og sykkelvegen skal etter planen stå ferdig våren 2025.

I Nasjonal transportplan 2018–2029 er det bevilget 100 mill. kr til ferdig bygd prosjekt. Dette inkluderer prosjektering og bygging. Det er også satt av midler til trafikksikkerhetstiltak for å utbedre to kryss langs rv. 19. Dette er Sandeveien (fv. 3180) til 6,5 mill. kr og Vikveien (fv. 3182) til 5,5 mill. kr. Disse to kryssene inngår i reguleringsplanen for gang- og sykkelvegen.

Reguleringsplanen ble vedtatt av Horten kommunestyre 15. desember 2022.

Vei:
Rv. 19
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Horten
Fylker:
Vestfold
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029
Oppstart:
Vinter 2024
Antatt åpnet:
Vår 2025

Rv. 19 Borre–Skoppum, gang- og sykkelveg © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Jon Krogstad Bøe

Byggeleder
Telefon:
40834596
E-post:

Tone-Lill Hall

Prosjekteringsleder
Telefon:
90 92 21 09
E-post:

Anne Janicke Nicolaisen

Prosjektleder
Telefon:
48217322
E-post:

Sist oppdatert: