Varsel om oppstart av planarbeid

— Statens vegvesen skal i samarbeid med Halden kommune i gang med å lage en detaljreguleringsplan for rv. 21 Rødsveien–Marcus Thranes gate, og ber om innspill til arbeidet.