Nå er det gjennomført arkeologisk utgraving i planområdet for prosjektet Rv. 22 Hafslund – Dondern.

Arbeidene startet 29. april og ble avsluttet 7 juni.

Det er ikke funnet noe mer enn det som ble registrert i 2018, da det ble gjort en registrering for reguleringsplanen.

Funnene som ble gjort den gangen er kokegroper, stolpehull, kulturlag, keramikk og flint fra både bronse- og jernalder.

Du kan lese mye mer om dette arbeidet i vedlagte rapport. 

arkeologisk utgraving i planområdet for prosjektet Rv. 22 Hafslund
Nå er det gjennomført arkeologisk utgraving i planområdet for prosjektet Rv. 22 Hafslund – Dondern. Foto: Jorunn Olsen/Statens vegvesen Foto: Jorunn Olsen/Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Østfold