En statusoppdatering om hva som er gjort på prosjektet den siste tiden.

Med denne statusoppdateringen starter vi en serie der vi vil publisere månedlige oppdateringer om status på prosjektet «Rv. 22 Hafslund–Dondern, kollektivfelt, gang- og sykkelveg». Til å begynne med vil disse oppdateringene komme kun når det har vært aktivitet som er nyttig å informere omgivelsene om, men etter hvert når det nærmer seg oppstart på anleggsarbeidet og underveis i hele byggeperioden vil det komme oppdateringer regelmessig ved hvert månedsskifte.

Markedsmøte

I august ble det holdt et digitalt markedsmøte der målet var å presentere prosjektet i markedet og gjøre dem oppmerksom på at det kommer. Det er snakk om hovedsakelig bygg- og anleggsbransjen, maskinentreprenører og rådgivende konsulentfirma.

Statens vegvesen ønsket også å presentere våre tanker om kontraktstrategier, slik at tilbyderne kan danne seg et bilde av hvordan prosjektet tenker rundt dette tema. Vi presenterte blant annet de utfordringene og usikkerhetene vi har kartlagt så langt i prosjektet.

- Konkurransen blir ikke kunngjort før i 2024, men ved å informere markedet allerede nå, gjør vi dem i stand til å planlegge for en eventuell deltakelse. Vi håper jo at de skal bli fristet til å bli med, forteller prosjektleder Anne-Grethe Nordahl.

Statens vegvesen benyttet også muligheten til å informere kort om både innholdet i Bypakke Nedre Glomma og hvilke andre prosjekter som er på gang. Til det fikk vi hjelp av Jostein Haug fra sekretariatet for bypakka, og Anita Dynell fra divisjon Drift og vedlikehold i Statens vegvesen.

- Det var omtrent 25 deltakere fra tilbydersiden i møtet, og selv om det ikke er vanlig med så mye spørsmål eller kommentarer i slike markedsmøter så fikk vi i ettertid tilbakemelding om at det er positivt med slike møter, legger Nordahl til.

Neste steget i forbindelse med dette er at Statens vegvesen vil kunngjøre konkurransen før sommeren 2024.

- Parallelt jobber vi med blant annet å rekruttere byggeledelse, gjennomføre grunnerverv og etablere samarbeidsarena med berørte parter. I 2024 vil vi også gjennomføre arkeologiske utgravinger vis a vis Hafslund skole og også gjøre noen supplerende grunnundersøkelser, forklarer Nordahl.

Grunnerverv

Det ble også gjennomført et grunneiermøte 22.06.23 med godt oppmøte (30-40 fremmøtte) og grunnervervsprossesen er nå godt i gang.

illustrasjon
Oversiktstegning av prosjektområdet. Illustrasjon: Statens vegvesen