Godkjent reguleringsplan for rv. 22 Hafslund–Dondern, kollektivfelt.