Statens vegvesen startet våren 2017 arbeidet med reguleringsplanen - som gjelder utvidelse av riksveg 22 fra to til fire felt - på strekningen mellom Hafslund skole og Dondern i Sarpsborg kommune.

Det foreligger et ferdig reguleringsplanforslag for prosjektet. På grunn av økte kostnader ble det sommeren 2020 imidlertid bestemt at planforslaget skulle oversendes til Bypakke Nedre Glomma (BPNG), slik at de kunne vurdere om prosjektet skulle reduseres i omfang (fysisk og økonomisk) før fastsetting av styringsmål og videre planbehandling.

Like før de skulle behandle saken besluttet de imidlertid at det skulle gjennomføres en full gjennomgang av hele prosjektporteføljen i BPNG. Dette innebærer at alle prosjektene nå skal vurderes mtp. omfang, kostnader og ev. kuttmuligheter, og at dette materialet deretter skal benyttes som grunnlag for å utarbeide en revidert prioriteringsliste/handlingsplan for store prosjekter i BPNG.

Først når den reviderte prioriteringslista/handlingsplanen til BPNG er ferdigbehandlet vil planforslaget inkl. kostnadsoverslag bli oversendt til VD for fastsetting av styringsmål. Fastsatt styringsmål må foreligge før Sarpsborg kommune kan legge planforslaget ut til offentlig ettersyn.

Vei:
Rv. 22
Fase:
Planfase
Kommuner:
Sarpsborg
Fylker:
Viken
Lengde:
950 meter kollektivfelt
Omfang:
1450 meter gang- og sykkelveg
Nasjonal transportplan:
Ikke omtalt
Oppstart:
2022

Rv. 22 Hafslund–Dondern, kollektivfelt © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Skoggata 19, 1511 Moss

Kontakter

Trude Holter

Prosjektleder
Telefon:
95 74 69 94
E-post:

Sist oppdatert: