Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen mottok over 60 innspill ved varsel om planoppstart for Rv. 22 Kryssing av Glomma. Nå er alle innspill gjennomgått og kommentert.

Statens vegvesen planlegger ny rv. 22 mellom Garderveien og Kringenkrysset i Fetsund i Lillestrøm kommune. Vi varslet formelt oppstart av planarbeidet i mai i år. Både privatpersoner, offentlige myndigheter og interesseorganisasjoner har gitt sine innspill til planarbeidet.

– Mange av innspillene går igjen, sier jan Terje Løitegård, planleggingsleder i Statens vegvesen.

Mange er opptatt av kvikkleireforekomstene og Fetsund lenser. Noen ønsker å ta opp igjen alternativ E2 (som ligger lenger nord og med tunnel), andre foreslår lokk over rv. 22 på østsiden mot Kringenkrysset. Vi har også fått innspill om en tverrforbindelse mellom Hvalsenga og Kringenveien for de som går og sykler. Innløsning av eiendommer og støyforhold er det også mange som naturlig nok er opptatt av.

Statens vegvesen har nå gått gjennom alle innspill som er kommet inn. Samtlige innspill er oppsummert og kommentert.

– Vi har laget en rapport som inneholder et sammendrag av alle innspillene sammen med våre kommentarer. Kommentarene våre sier noe om hvordan vi vil jobbe med innspillene i planarbeidet framover. Rapporten kan lastes ned fra nettsiden til prosjektet.  De som ønsker rapporten tilsendt per post kan henvende seg til vår kontaktperson, sier Løitegård.

Det er viktig for oss å få informasjon og innspill til planarbeidet. Statens vegvesen takker alle som har brukt av sin tid til å levere inn innspill.

Kontaktperson: Hilde Weiby, e-post:

Aktuelt for fylke(r): Viken