Vi gambler ikke med folks liv og helse

— Statens vegvesen i samarbeid med Multiconsult planlegger ny rv. 22. våre grunnundersøkelser har gitt oss nye svar og viktig informasjon om grunnforholdene.

Herredshuset kan få ny adresse

— Det gamle herredshuset fra 1931 i Fetsund står i traseen for ny rv. 22 mellom Garderveien og Kringenkrysset. Rapporten konkluderer med at huset kan flyttes

Statens vegvesen mottok over 60 innspill

— Statens vegvesen mottok over 60 innspill ved varsel om planoppstart for Rv. 22 Kryssing av Glomma. Nå er alle innspill gjennomgått og kommentert.

Arkeologiske undersøkelser i linja

— Historien vår ligger i marka. Gjennom årenes løp endres kulturlandskapet vårt seg. Slik er det også nå når nye rv. 22 i Fetsund er under planlegging.