Åpent informasjonsmøte 26. oktober

— Statens vegvesen inviterer til åpent informasjonsmøte om prosjektet rv. 22 kryssing av Glomma. Vi presenterer siste nytt fra planleggingen.

Arkeologiske undersøkelser i linja

— Historien vår ligger i marka. Gjennom årenes løp endres kulturlandskapet vårt seg. Slik er det også nå når nye rv. 22 i Fetsund er under planlegging.