Statens vegvesen har levert forslag til kommunedelplan for rv. 22 kryssing av Glomma til Lillestrøm kommune.

Kommunedelplanen bygger på alternativer/korridorer fra: «Mulighetsstudie for kryssing av Glomma», datert juni 2012. Første del av planarbeidet består i å utarbeide planprogram inkludert siling av mulighetsstudiens 17 korridorer. Etter silingen skal 3-5 korridorer konsekvensutredes videre.

Vei:
Rv. 22
Fase:
Planfase
Kommuner:
Lillestrøm
Fylker:
Viken
Lengde:
3100 meter
Finansiering:
Stat, Bompenger
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029
Totalkostnad:
2,87 milliarder
Oppstart:
2025
Antatt åpnet:
2027

Kryssing av Glomma med to alternativer © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Østensjøveien 34 Oslo.
Telefon:
815 22000

Kontakter

Elin Hermanstad Havik

Prosjektleder
Telefon:
481 18 540
E-post:

Jan Terje Løitegård

Planleggingsleder
Telefon:
958 94 852
E-post:

Jorun Sætre

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
950 20 809
E-post:

Sist oppdatert: