Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Det gamle herredshuset fra 1931 i Fetsund står i traseen for ny rv. 22 mellom Garderveien og Kringenkrysset. Rapporten konkluderer med at huset kan flyttes

Ny rv. 22

Herredshuset sett fra luften
Herredshuset sett fra luften Foto: Erik Larsstuen

Statens vegvesen planlegger ny firefelts rv. 22 mellom Garderveien og Kringenkrysset inkludert ny firefeltsbru over Glomma på Fetsund i Lillestrøm kommune. Ny veg skal bidra til bedre trafikkflyt for kollektiv- og næringstrafikken over Glomma videre mot Lillestrøm. I tillegg skal prosjektet bidra til bedre forhold for gående og syklende. Bedre trafikale forhold vil gi grunnlag for en god tettsteds- og næringsutvikling.

Herredshuset i Fetsund fra 1931
Herredshuset i Fetsund fra 1931 Foto: Tanya Røskar

Hus i traseen

Det gamle herredshuset fra 1931 som i dag står i Kulturkvartalet må fjernes tidlig i byggefasen da det ligger i traseen for ny veg. Multiconsult har på vegne av og i samarbeid med Statens vegvesen utarbeidet en registreringsrapport for det gamle bygget. -Rapporten beskriver bygningshistorikk og antikvarisk dokumentasjon for bygningen. Rapporten konkluderer med at bygget er i god teknisk stand ut fra byggets alder. Statens vegvesen har også utarbeidet en rapport som forteller om mulighetene for selve flyttingen av huset. Vi har vært i kontakt med firma som har tilsvarende god erfaring med å flytte store og hele hus i Kiruna. Rapporten viser at det er fullt ut mulig å flytte huset. Det er nå opp til Lillestrøm kommune å finne en ny egnet tomt til det gamle herredshuset, sier Jan Terje Løitegård, planleggingsleder i Statens vegvesen.

Informasjon om det gamle herredshsuet fra 1931
Informasjon om det gamle herredshsuet fra 1931 Foto: Frode Bakken

Om herredshuset, Fetsunds «storstue»

Huset veier anslagsvis mellom 110 og 140 tonn. Det er ca. 11, 5 meter bredt og ca. 22,5 meter langt. Huset består av to etasjer pluss loft. Det er mye originale materialer og mye av interiøret er autentisk og antas å være originalt.

Herredshuset har vært et sentralt samlingspunkt for veldig mange helt siden det ble åpnet en desemberdag i 1931. Huset har vært lokale for både politiske og administrative møter. Det er avholdt fester og markering av høytider som barnedåp, konfirmasjoner og minnesamvær. Mange i Fetsund har også giftet seg der. Herredshuset har i tillegg fungert som samlingssted for mange lag og foreninger. I perioden 1993 til 2020 var Herredshuset bygdas bibliotek. Det er derfor svært gledelig at huset er mulig å flytte og at det lar seg bevare og bruke også i årene som kommer, sier Løitegård.

Se Youtube-video av husflytting i Kiruna.

Aktuelt for fylke(r): Viken