Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen inviterte til åpent informasjonsmøte om prosjektet rv. 22 kryssing av Glomma.

Over 100 personer møtte opp til åpent informasjonsmøte om rv. 22 kryssing av Glomma.
Fullsatt gymsal på Hovinhøgda skole: Over 100 personer møtte opp til åpent informasjonsmøte om rv. 22 kryssing av Glomma. Foto: Erik Larsstuen

Det var en fullsatt gymsal på Hovinhøgda skole da Statens vegvesen inviterte til åpent informasjonsmøte onsdag 26. oktober. Over 100 personer møtte opp og over 50 personer fulgte sendingen live via Teams Live Event.

Program:

  • Status
  • Innspill til varsel om planoppstart
  • Resultat fra grunnundersøkelser
  • Oppdaterte trafikkberegninger
  • Bruløsning
  • Vegutforming
  • Tilbud for gående og syklende
  • Dagens støysituasjon
  • Fremdrift og videre planlegging
  • Eventuelt
Aktuelt for fylke(r): Viken