Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Nå starter de forberedende grunnundersøkelsene for ny rv. 22 i Fetsund. Det skal gjøres undersøkelser på land og i Glomma.

Bilde av fetsundbrua på rv. 22 over Glomma
Den gamle rv. 22-brua over Glomma skal byttes ut med en ny. Foto: Erik Larsstuen

Rv. 22 Kryssing av Glomma er et vegprosjekt som strekker seg fra Garderveien til Kringenkrysset i Lillestrøm kommune. Lillestrøm kommunestyre vedtok kommunedelplan for rv. 22 Kryssing av Glomma i september 2020 der foreslått trase i hovedsak følger dagens rv. 22 og med ny bru over Glomma.

Statens vegvesen er nå i en innledende fase for videre planarbeid (reguleringsplan) og har behov for mer kunnskap om grunnforhold. Undersøkelsene er en del av forberedende arbeider før forslag til reguleringsplan kan utarbeides.

Undersøkelser februar – mai.

Bilde av borerigg på flåte
Illustrasjonsbilde: Slik kan en flåte med borerigg til grunnundersøkelser i vann og elv se ut. Foto: Multiconsult AS

Allerede fra februar vil du kunne se borerigger i prosjektområdet. Både på land og på Glomma.

Bilde av Petter Boge Kjønnås i Multiconsult
Petter Boge Kjønnås i Multiconsult Foto: Privat

Undersøkelsene vil bli gjennomført på en så skånsom måte som mulig. Dette gjelder også med hensyn til plassering av borepunktene. Eventuelle spørsmål knyttet til plassering av borepunkter, mulige atkomstveier, og andre relevante opplysninger, kan avtales direkte med Multiconsult, sier Petter Boge Kjønnås i Multiconsult.

 

 

Bilde av Jan Terje Løitegård
Planleggingsleder Jan Terje Løitegård ved Fetsundbrua Foto: Erik Larsstuen

Multiconsult er vår konsulent på oppdraget og de vil starte opp undersøkelsene i uke 7. Vi vil holde på i perioder helt frem til mai måned, sier planleggingsleder i Statens vegvesen, Jan Terje Løitegård.

 

 

 

En borerigg er ca. 2 m bred og har en lengde på ca. 4,5 m samt vekt på ca. 5-10 tonn. Selve borekrona som bores ned i bakken er ca. 5-8 cm i diameter. På Glomma vil det bli brukt en flåte med påmontert borerigg.

Bilde av borerigg på land
Illustrasjonsbilde: Slik kan en borerigg på land se ut. Den er påmontert gummibelter slik at den skal være så skonsom mot terrenget som mulig. Dersom det er behov for det kan den kjøres på plater slik at den ikke skader for eksempel belegningsstein eller grøntarealer. Foto: Multiconsult AS

 

Slik foregår grunnundersøkelsene

Først skal vi måle inn borepunktene og registrere eventuelle kabler og vannledninger i grunnen. Grunnboringene utføres med en beltegående borerigg. En borekrone påmontert tynne stålstenger bores ned i bakken. Det bores gjennom løsmasser til berg påtreffes og deretter bores det tre meter inn i berg. Arbeidene vil bli gjennomført på en så skånsom måte som mulig. Dette gjelder også med hensyn til valg av borepunkter, sier Petter Boge Kjønnås i Multiconsult.

I Glomma vil undersøkelsene bli utført fra en flåte som forakres i posisjon med wire i hvert hjørne. Det er planlagt å bore i rutemønster for å dekke vegtraséen og brualternativer som 

 Et borepunkt er normalt ferdig i løpet av noen timer. Arbeidstiden er satt til dagtid mellom kl. 08-18.

Kontakt

Har du spørsmål om borepunktene eller borearbeidene?

Kontakt Multiconsult Norge AS v/ Petter Boge Kjønnås, pbk@multiconsult.no
eller på telefon: 69 38 39 21

Har du spørsmål om prosjektet Rv. 22 Kryssing av Glomma?

Kontakt planleggingsleder Jan Terje Løitegård, jan.terje.loitegard@vegvesen.no eller på telefon 958 94 852.

Se mer informasjon om vegprosjektet på Vegvesenets nettsider. https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/riksveg/rv22glommakryssing/

Aktuelt for fylke(r): Viken