Planprogrammet er vedtatt

— Planprogrammet for rv. 22 "Kryssing av Glomma" ble vedtatt i Fet kommunestyre 13. april 2015.

Planprogrammet har vært ute til høring

— Statens vegvesen og Fet kommune har nå behandlet de 40 merknadene som kom inn da planprogrammet til rv. 22 kryssing av Glomma lå ute på høring. Mandag 13. april skal kommunestyre sluttbehandle planprogrammet.

Fet kommune mottar Statens vegvesens planprogramforslag

— I 2012 ble det lagt fram en mulighetsstudie for rv. 22-kryssing av Glomma. Her ble det vist i alt 17 alternative korridorer fordelt på sju ulike brukryssinger og to tunnelløsninger. Det er nå foretatt en såkalt siling av disse, og korridorene A, C2 og D2 er vurdert som de beste.