Mange på åpent møte om Glommakryssingen

— Rundt 150 personer møtte torsdag 6. april opp på et informasjonsmøte om ny riksveg 22 over Glomma på Fetsund. På møtet ble Statens vegvesen sin anbefaling om trasé for ny riksveg 22 presentert.

Planprogrammet er vedtatt

— Planprogrammet for rv. 22 "Kryssing av Glomma" ble vedtatt i Fet kommunestyre 13. april 2015.

Planprogrammet har vært ute til høring

— Statens vegvesen og Fet kommune har nå behandlet de 40 merknadene som kom inn da planprogrammet til rv. 22 kryssing av Glomma lå ute på høring. Mandag 13. april skal kommunestyre sluttbehandle planprogrammet.