Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen og Multiconsult skal sammen med Lillestrøm kommune lage reguleringsplan for ny bru over Glomma.

Bilde av fetsundbrua på rv. 22 over Glomma
Den gamle rv. 22-brua over Glomma skal byttes ut med en ny. Foto: Erik Larsstuen

Forrige uke var Statens vegvesen, Multiconsult og Lillestrøm kommune samlet til samhandling. Statens vegvesen har signert kontrakt med Multiconsult for utarbeidelse av reguleringsplanforslag til prosjektet rv. 22 med ny bru over Glomma ved Fetsund.

Samhandling

I to dager jobbet prosjektet seg gjennom faser og utfordringer sammen. De satt sammen i tverrfaglige grupper på tvers av organisasjonstilhørighet. Etter felles foredrag løste de gruppeoppgaver. Oppgavene ble presentert i plenum.

Planleggingsleder i Statens vegvesen, Jan Terje Løitegård her sammen med oppdragsleder i Multiconsult, Wibeke Norris. Foto: Erik Larsstuen
-Vi ser at slik samhandling i forkant av et lengre samarbeid, enten det er med konsulent eller entreprenør bærer frukter. Vi får god tid sammen rundt felles oppgaver og blir bedre kjent med hverandre. Det er gull verdt når vi skal jobbe sammen så lenge om viktige oppgaver, sier planleggingsleder Jan Terje Løitegård fra Vegvesenet og oppdragsleder i Multiconsult, Wibeke Norris.

Et felles mål

Arbeidet skal resultere i et reguleringsplanforslag som skal legges frem for Lillestrøm kommune for videre planbehandling, godkjenning og vedtak.

Nedskalert A2-løsning

I kommunestyremøtet 10. november ble det flertall for en nedskalert A2-trasé langs dagen vei for ny rv. 22 og kryssing av Glomma. I praksis vil en nedskalert A2-løsning bety firefelts bru over Glomma med gang- og sykkelveg. Den planlagte lokalvegbrua på nordsiden av dagens bru tas ut av prosjektet. Det bygges en ny rundkjøring på vestsiden av Fetsundbrua, omtrent der dagens rundkjøring er. Rundkjøringen skal betjene trafikk til og fra Fetsund sentrum. På østsiden av Fetsundbrua bygges toplanskryss (planskilt kryss).

Aktuelt for fylke(r): Viken, Oslo