Artikkelen er fra 2017, og innholdet kan være utdatert.

Høringsfristen for Ny Glommakryssing gikk ut 9. juni.

Det kom inn 63 merknader til planforslaget inkludert innsigelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus på alternativ E2 på grunn av landbruk/naturmiljø og fra Riksantikvaren på alternativ A2 og D21 på grunn av kulturminner. Ønsket om alternativ E2 går igjen i mange av merknadene. De som argumenterer for A2 ønsker ei lokalvegbru i tillegg.

Innspillene vil bli gjennomgått og de vil bli kommentert i vår oversendelse til Fet kommune. På bakgrunn av innspillene kan det bli aktuelt å justere deler av planmaterialet.

Aktuelt for fylke(r): Viken