Artikkelen er fra 2020, og innholdet kan være utdatert.

Kommunestyret i Lillestrøm har vedtatt kommunedelplan med Vegvesenets anbefalte løsning A2.

Statens vegvesen må i tiden som kommer gå gjennom kommunens vedtak og se hvilke konsekvenser det vil ha og komme med en anbefaling på hvilken standard som legges til grunn i det videre arbeidet.

– Vi kommer nå til å starte de forberedende arbeidene med en oppstart på en reguleringsplan, sier planleggingsleder Jan Terje Løitegård.

Tredje og siste steg i planleggingen av prosjektet er reguleringsplan som er en detaljering av det alternativet som er vedtatt i kommunedelplanen. Reguleringsplanen tar blant annet for seg en detaljert utforming av vegens beliggenhet, berørte arealer og eiendommer, utforming av konstruksjoner, veikryss, støytiltak, atkomster etc.

Byggestart kan tidligst skje i 2024/2025.

Aktuelt for fylke(r): Viken