Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Vegvesen-ansatte som jobber med rv. 22 og ny bru over Glomma ved Fetsund bretter opp ermene og er klare til å planlegge ferdig og bygge.

Strekningen ligger inne i regjeringens forslag til NTP.

Rv. 22 er en sterkt trafikkert vegstrekning, spesielt i rushtid morgen og ettermiddag. Dagens bru over Glomma er en tofeltsbru og er en flaskehals i trafikkavviklingen. Målene med prosjektet er en mer forutsigbar framkommelighet med spesielt fokus på kollektiv- og næringstrafikk, økt trafikksikkerhet og færre ulykker. Vi skal redusere miljøulempene (herunder støy) og legge til rette for gode løsninger for gående og syklende.

-  Vi jobber nå med forberedelser til oppstart av reguleringsplanarbeidet. Når Stortinget følger opp NTP med penger over statsbudsjettet kan Vegvesenet starte anleggsarbeidet allerede i 2024/ 2025, sier prosjektdirektør, Ingunn Foss i Statens vegvesen.

Ansatte i Statens vegvesen har vært spente på hva regjeringen forslår av nye vegprosjekter i NTP. Stemningen var derfor god da Samferdselsminister Knut Arild Hareide la fram NTP fredag før helga. Regjeringen foreslår 795 millioner kroner i første periode og 572 millioner i andre periode. Dette sammen med en bompengeandel på 1,585 milliarder kroner er nok til å fullføre prosjektet.

Strekningen er et av vegprosjektene som Statens vegvesen spilte inn til Samferdselsdepartementet i arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033.  Vegvesenet har kuttet kostnader på vegprosjektene i sitt NTP forslag med 134 milliarder kroner. Det var viktig for å få på plass flere vegprosjekter i transportplanen.

Prosjektdirektør, Ingunn Foss

95 72 91 47

Prosjektleder, Elin Hermanstad Havik

,

48 11 85 40

Øverst fra venstre mot høyre: Jan Terje Løitegård, planleggingsleder, Elin Hermanstad Havik, prosjektleder, Mill-Hege Gravem Berteussen, prosjekteringsleder, Kjersti Jeanette Wike Kronvall, ytre miljøkoordinator, Trond Arne Stensby, fagansvarlig bru og konstruksjoner, Britt Marie Lekven Christensen, assisterende planleggingsleder, Ellen Agnes Huse, koordinator reguleringsplan, Erik Larsstuen, kommunikasjonsrådgiver Foto: Erik Larsstuen/ skjermdump Teams
Aktuelt for fylke(r): Viken