Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Historien vår ligger i marka. Gjennom årenes løp endres kulturlandskapet vårt seg. Slik er det også nå når nye rv. 22 i Fetsund er under planlegging.

Bilde av sjakting i linja for ny rv. 22, hvor arkeologene fra Viken fylkeskommune undersøker om det kan være spor etter liv og virke fra lang tid tilbake
Sjakting i linja for ny rv. 22. Her undersøker arkeologene fra Viken fylkeskommune om det kan være spor etter liv og virke fra lang tid tilbake. Foto: Kristin Orvik

Derfor er det viktig å kartlegge områdene slik at historien kan bevares for kommende generasjoner.

– Før alle vegprosjekt skal det gjøres arkeologiske undersøkelser i planfasen hvis det kan være potensiale for funn. Eventuelle utgravinger av interessante funn vil skje før utbygging. Dette er viktig arbeid for å kartlegge og avdekke forhistorien vår. Planleggingen av ny rv. 22 mellom Garderveien og Kringenkrysset i Fetsund er direkte årsak til de arkeologiske undersøkelsene, og som vegutbygger har vi ansvaret for at kulturminner blir ivaretatt og dokumentert. Statens vegvesen setter pris på å få delta og å bidra inn i bevaringen av kulturminner. På denne måten kan historien følge videre generasjoner, sier Jan Terje Løitegård, planleggingsleder i Statens vegvesen.

I forbindelse med ny rv. 22 Glommakryssing skal arkeologene undersøke tre områder; Hovinhøgda, på Hval,e tområde øst for fv. 172 mot Sørumsand og et område nord for Kringenkrysset.

– Statens vegvesen planlegger ny veg i et område det har bodd folk i lange tider. Vi vet at folkene drev jordbruk, de jaktet og utvant jern. Det ligger flere gravhauger fra jernalder i nærområdet og Ridderhaugen, en av Viken fylkes største gravhauger ligger ikke langt fra planområdet. Fylkeskommunen har tidligere gjennomført arkeologiske registreringer i områdene rundt Fetsund. Vi har i den sammenheng funnet flere områder med bosetningsspor fra jernalder i form av kokegroper og stolpehull, sier Øystein Amundsen, seksjonsleder i Viken fylkeskommune.

Gårdsnavnene i området tyder på en lang og stabil bosetning i området. Gårdene Hovin, Nerdrum, Hval og Løken er alle nevnt i skrifter fra middelalderen, men navnene tilsier en eldre datering av gårdene. F.eks. settes første ledd i gårdsnavnet Hovin i sammenheng med en førkristelig kultbygning i jernalderen. Nerdrum stammer sannsynligvis fra Njardarin, hvor første ledd kommer fra det norrøne gudenavnet Njord. I tillegg er det gjort funn av gjenstander i nærområdene rundt Fetsund som tyder på at den tidligste bosetningen i området går tilbake til steinalder og bronsealder.

Arkeolog Kristin Orvik i Viken fylkeskommune og maskinfører Marius Solheil - bilde
Arkeolog Kristin Orvik i Viken fylkeskommune sammen med maskinfører Marius Solheil har fine dager i høstsola i Fetsund. Foto: Kristin Orvik

Kontakter

Øystein Amundsen

seksjonsleder, Viken fylkeskommune
Telefon:
90 51 83 39
E-post:

Jan Terje Løitegård

Planleggingsleder
Telefon:
95 89 48 52
E-post:
Aktuelt for fylke(r): Viken