Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Prosjektet langs rv. 22 mellom Nygårdshaugen og Holmegil skal gi et sammenhengende, trygt og effektivt tilbud til de som sykler, går og reiser kollektivt.

Planen inneholder gang- og sykkelveg, oppgradering av kollektivholdeplasser og sikrere avkjørsler til eiendommer med direkte tilkomst fra riksvegen. Tirsdag 24. januar kl. 17 inviterer Statens vegvesen til åpent informasjonsmøte om forslaget til reguleringsplan på Hafslund trafikkstasjon. Høringsfristen er 20. februar.

Offentlig ettersyn av reguleringsplan for rv. 22 Nygårdshaugen–Holmegil: Plandokumenter

Lettere å reise miljøvennlig

– Dette er en 1,4 kilometer lang «missing link» i gang- og sykkelvegnettet i Sarpsborg og en del av planen for hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad. Den er også i tråd med det grunnleggende målet i Bypakke Nedre Glomma, som er å legge til rette for reduksjon av biltrafikken. Gode løsninger for de som går, sykler og reiser kollektivt gjør det lettere å velge bort bilen, sier planleggingsleder Knut Westerbø i Statens vegvesen.

Planen legger til rette for å gjenbruke og utnytte deler av sideveiene til rv. 22, slik at investeringene som allerede er gjort gjennom å bygge dem kan utnyttes videre.

Kart over planområdet for ny gang- og sykkelveg i Sarpsborg
Ny gang- og sykkelveg mellom Nygårdshaugen og Holmegil i Sarpsborg skal gi et sammenhengende, trygt og effektivt tilbud til de som sykler, går og reiser kollektivt. Illustrasjon: Statens vegvesen

Bypakke Nedre Glomma – fase 2

Planleggingen av ny gang- og sykkelvei mellom Nygårdshaugen og Holmegil er finansiert gjennom Bypakke Nedre Glomma, og et samarbeid mellom Viken fylkeskommune, Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen for å skape bedre bymiljø og et mer miljøvennlig transportsystem. Utbygging av prosjektet er en del av fase 2 av Bypakke Nedre Glomma, som først må behandles av Stortinget.

Det er mulig å følge informasjonsmøtet på Hafslund trafikkstasjon tirsdag 24. januar kl. 17 digitalt. 

Aktuelt for fylke(r): Viken