Hensikten med reguleringsplanen er å sikre tilstrekkelig areal for fremtidig utbedring og breddeutvidelse av riksvegen og tilstrekkelig plass for ombygging av kryss. I tillegg skal vi utarbeide en situasjonsbeskrivelse av dagens bruer og om de vil kreve tiltak.

Statens vegvesen legger opp til å regulere riksveg 25 på hele strekningen mellom Løvbergsmoen og Flishøgda for å ha juridisk grunnlag for grunnerverv.

Vei:
Rv. 25
Fase:
Planfase
Kommuner:
Elverum
Fylker:
Innlandet
Lengde:
26500
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Handlingsprogrammet 2018–2023
Oppstart:
Sommer 2024

Rv. 25 Løvbergsmoen–Flishøgda © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Vegar Antonsen

Prosjektleder
Telefon:
41 61 96 94
E-post:

Espen Sletten Orten

Planleggingsleder
Telefon:
24 05 84 77
E-post:
Sist oppdatert: