Hamar er en sykkelby, noe som betyr at kommunen ønsker å gjøre det enklere å komme inn og ut av sentrum med sykkel hele året. Tiltaket inngår i hovedsykkelvegnettet i Hamar. Den inngår også i det regionale sykkelvegnettet og er skoleveg for den videregående skolen.

Strekningen er en forlengelse av sykkelveg med fortau som er bygget mellom Midtstranda og Åkersvikavegen. Prosjektet skal bidra til endret transportmiddelfordeling ved å legge til rette for at flere skal gå og sykle i Hamar. 

Vei:
Rv. 25
Fase:
Planfase
Kommuner:
Hamar
Fylker:
Innlandet
Lengde:
800 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Gjennomføringsplan 2022–2027

Rv. 25 Vangsvegen mellom Ringgata og Åkersvikvegen. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Espen Sletten Orten

Planleggingsleder
Telefon:
24 05 84 77
E-post:

Sist oppdatert: