Statens vegvesen har nå sendt over KS2-dokumentene

— KS2 er kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag for store prosjekter (over 750 mill. kr.) KS2 gjennomføres ved avslutning av forprosjekt, og behandles i Finansdepartementet før det legges fram for Stortinget for vedtak om bevilgning.

Reguleringsplanen ble vedtatt

— Reguleringsplanen for ny riksveg 282 Holmenbrua ble vedtatt av Drammen kommune, 25. september.

Åpent møte om rv. 282 Holmenbrua

— Tirsdag 22. mai, kl. 18.00 på Clarion Collection Hotel Tollboden, Tollbugata 43, vil Statens vegvesen orientere om planforslaget. Det blir mulighet til å stille spørsmål til planleggerne i Vegvesenet og representanter for Drammen kommune.