Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Tidligere riksveg 282, endret til riksveg 291 fra 1.januar 2021.

Statens vegvesen er i gang med planlegging av ny Holmenbru, mellom Holmen og Bragernes i Drammen. Den nye brua skal erstatte dagens bru. Årsaken er at dagens bru har høye vedlikeholdskostnader og er nedklassifisert på akseltrykk til Bk10/50 (10 tonns aksellast, totalt maks 50 tonn). Den nye Holmenbrua planlegges som en firefelts veg med et godt tilbud for gående og syklende, og med trygge kryssinger for myke trafikanter. Brua skal ligge på samme sted som dagens bru.

Trafikken på strekningen skal opprettholdes i anleggsperioden. Alternativer som utfylling for midlertidig omkjøringsveg eller å bygge den nye brua i 2 faser, vil ses på videre i arbeidet med detaljplanen.

Effektmål:

  • Reduserte kostnader til vedlikehold med ny bru.
  • Økt tilgjengelighet for næringstransport til/fra Holmen.
  • Mer trafikksikker og bedre reiseopplevelse for gående og syklende.

Vei:
Rv. 291
Fase:
Planfase
Kommuner:
Drammen
Fylker:
Buskerud
Lengde:
320 meter
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2014-2023

Rv. 29 Holmenbrua © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Ingunn Foss

Prosjektdirektør Utbyggingsområde sørøst
Telefon:
95 72 91 47
E-post:

Sist oppdatert: