Planprogram

Reguleringsplan med konsekvensutredning

  • Førstegangsbehandling 17. april 2018
  • Åpent møte 22. mai 2018
  • Høringsfrist 12. juni 2018
  • Planvedtak høsten 2018

Bygging

  • Uavklart

Rv. 291 Holmenbrua