Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Den nye brua skal gi bedre og tryggere forhold både for kjørende, syklende og gående. Det planlegges en firefelts bru med gang og sykkelvei på begge sider.

Video/modell som viser Vegvesenets planer for en ny Holmenbru i Drammen. Den nye brua skal gi bedre og tryggere forhold både for kjørende, syklende og gående. Det planlegges en firefelts bru med gang og sykkelvei på begge sider. Video: Adrian Sanchez Fernandez, Statens vegvesen.

Planforslaget var på høring og ble vedtatt 25. september 2018 av Drammen kommune.

Rv. 291 Holmenbrua