I NTP 2022-2033 er ikke rv. 350 Hokksund-Åmot prioritert, og Statens vegvesen avslutter arbeidet med kommunedelplan for ny riksvei 350 Hokksund-Åmot.

Les mer: Rv. 350 Hokksund-Åmot legges på is

Statens vegvesen Region sør planlegger ny riksveg 350 Hokksund–Åmot og ny fylkesveg 287 Åmot-Haugfoss. Viken fylkeskommune overtar videre planprosess for fv. 287 Åmot–Haugfoss.

Ny rv. 350 skal avlaste Hokksund og Åmot sentrum, bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten mellom de to kommunesentrene og redusere ulykkesrisikoen.

Ny fv. 287 skal bedre adkomsten fra Haugfoss og Sigdal til rv. 350 i Åmot og bedre trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper.  

Vei:
Rv. 350
Fase:
Planfase
Kommuner:
Øvre Eiker, Modum
Fylker:
Buskerud
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Ikke omtalt
Totalkostnad:
I konsekvensutredningen vil det bli utarbeidet kostnadsoverslag med 25 % usikkerhet.

Rv. 35 Hokksund–Åmot © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Doktor Hansteins gate 9, 3044 DRAMMEN

Kontakter

Kari Floten

Prosjektleder
Telefon:
97 60 23 44
E-post:

Espen Rise Karikoski

Planleggingsleder
Telefon:
40 48 02 47
E-post:

Sist oppdatert: