Planprogram til offentlig ettersyn

— Statens vegvesens forslag til planprogram for strekningene rv. 35 Hokksund–Åmot og fv. 287 Åmot–Haugfoss er nå ute til offentlig ettersyn.

Vegkorridorer vurderes

— I forslaget til planprogram er følgende vegkorridorer vist for prosjektet rv. 35 Hokksund – Åmot og fv. 287 Åmot – Haugfoss

Fv 287. Strandgata åpner ei uke før

— Fv. 287 Strandgata i Åmot åpner ei uke tidligere enn planlagt. Dermed blir fredag den 13. mai en lykkedag for Modum, Sigdal og Blaafarveværket