Verksteder fulle av ideer

— To ganger i sommer har vi holdt ideverksteder. Begge verkstedene bugnet av ideer.

Ideverksted for politikere

— Før ferien hadde vi ideverksted for blant annet næringslivet. Nå skal vi ha et liknende for politikere.