Riksveg 36 har en sentral rolle i hovedvegsystemet i byområdet. Ny rv. 36 planlegges for hele strekningen fra ny E18 i Skjelsvikdalen til Skyggestein for å sikre helhetlig løsning for byområdet

Målet med prosjektet er å avlaste dagens vegnett, bedre framkommeligheten og bidra til attraktiv by- og næringsutvikling.

Statens vegvesen starter nå arbeidet med kommunedelplan med konsekvensutredning for ny riksveg 36 på strekningen Skjelsvikdalen i Porsgrunn kommune til Skyggestein i Skien kommune. 

Prosjektets viktigste milepeler de neste to årene

Her er Statens vegvesen sin framdriftsplan for den videre planlegging av ny rv. 36 Skjelsvikdalen-Skyggestein.

  • Planprogrammet til førstegangsbehandling i kommunene høsten 2021, forventet andregangsbehandling i Porsgrunn og Skien våren 2022.
  • Kommunedelplan med konsekvensutredning til førstegangsbehandling våren 2023 og andregangsbehandling høsten 2023. 
  • Deretter startet arbeidet med reguleringsplanen for ny rv. 36 gjennom Porsgrunn og Skien.

Framdriftsplan for rv. 36 Skjelsvikdalen–Skyggestein.pdf

Byggingen av ny rv. 36 er avhengig av prioritering i Nasjonal transportplan 2022-2033.

Vei:
Rv. 36
Fase:
Planfase
Kommuner:
Porsgrunn, Skien
Fylker:
Vestfold og Telemark
Finansiering:
Statlig finansiering
Nasjonal transportplan:
Ikke omtalt

Rv. 36 Kryss Skjelsvikdalen–Skyggestein © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Kari Floten

Prosjektleder
Telefon:
976 02 344
E-post:

Espen Rise Karikoski

Planleggingsleder
Telefon:
404 80 247
E-post:

Kjell Wold

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
90094886
E-post:

Sist oppdatert: