Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Planlegging av rv. 36 settes på pause inntil Stortingsmelding om NTP 2025-2036 legges fram våren 2024.

Videre framdrift vil avhenge av den politiske prioriteringen.

Bystyret i Porsgrunn kommune behandlet saken om fastsettelse av planprogrammet, og vedtok en innsnevring av videre utredninger. Statens vegvesen vurderer at denne innsnevringen går på bekostning av utredningsplikten i planleggingsprosessen etter plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredninger.  

Kun planlegging i Skien kommune kan gi lokal måloppnåelse, men påføre Porsgrunn kommune økt trafikkmengde og fremkommelighetsutfordringer.

Aktuelt for fylke(r): Vestfold og Telemark