Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Avdelingsdirektør i utbyggingsområde sør-øst, Ingunn Foss, var tydelig da hun orienterte om rv. 36-saken i Skien formannskap denne uka.

-Byggestart på riksvei 36 vil nå uansett ikke skje de første seks årene fordi vi har kommet for kort i planleggingen . Nå blir jobben å finne ut om hva man gjør videre.

Statens vegvesen har beskrevet to alternativer videre; enten stoppe planleggingen i Porsgrunn, eller be om statlig fastsettelse av planprogrammet.

- Dersom vi går videre med å bare planlegge i Skien,  må vi kna om på prosjektet. Hvilke mål er realistisk, hva vil ny rv 36 bety for naboparsellene? Hvilke rammer vil vi ha videre?  

Statens vegvesen vil nå gå noen runder internt for å se om de vil løfte denne saken som et statlig planprogram. Formannskapet i Skien er mest opptatt av å se framover. Derfor vedtok de blant annet følgende uttalelse:

«Skien kommune har liten tro på at statlig fastsettelse av planprogrammet for riksvei 36 er veien å gå, fordi det tar for lang tid å få avklaringer og fordi Porsgrunn har sagt nei.»

Ingunn Foss lukker ikke døra helt for at man kan gå videre med prosjektet i Skien i tiden framover. Men at dette ikke er opp til henne å avgjøre. Det gjenstår også å se hva man har av økonomiske midler.

 

Aktuelt for fylke(r): Vestfold og Telemark