Hva skal Statens vegvesen planlegge?

Fart og vegbredde på ny rv. 36 er ikke avklart. Utforming av vegen vil være en del av utredningsarbeidet.
I planleggingen inngår også plassering av vegkryss og tilførselsveger.

Hva er et planprogram?

Planprogrammet bestemmer hva vi skal planlegge og hva som skal utredes i forbindelse med planleggingen av vegen. Planprogrammet skal også sikre at du får mulighet til å si din mening gjennom hele planprosessen. Først utarbeider vi et planprogram, deretter begynner arbeidet med selve planen.

Vi sender forslaget til planprogram på høring/offentlig ettersyn og det kan derfor bli endret i etterkant på bakgrunn av merknader som kommer inn. Det er kommunene Skien og Porsgrunn som skal fastsette/godkjenne planprogrammet.

Les mer

Rv. 36 Skjelsvikdalen–Skyggestein