Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Refleksjonsseismiske undersøkelser kan gi nærmere svar på om ny rv. 36 kan gå i tunnel under Porsgrunnselva.

Båt på Porsgrunnselva med måleinstrumenter hengende bak - bilde
Firmaet Ruden As Geo Solutions har saumfart Porsgrunnselva på kryss og tvers i vår for detaljert kartlegging av elvebunnen. Foto: Morten Thorbjørnsen, Statens vegvesen

Firmaet Ruden As Geo Solutions går bort fra den tradisjonelle metoden med å utføre såkalt refraksjonsseismikk, og mener isteden at refleksjonsseismikk er den nye tenkemetoden.

Bedre kartlegging av elvebunnen

– De mener refleksjonsseismikk vil gi en bedre og mer detaljert kartlegging av elvebunnen og bergoverflaten. Resultatene fra undersøkelsene vil gi informasjon om dybden til fjell og muligheten for kryssing under elva i tunnel. Det forteller ingeniørgeolog Hanne Bye Hauge i Statens vegvesen.

Måleinstrumenter på land før bruk på vannet - bilde
Slik ser måleinstrumentene ut som er brukt i Porsgrunnselva denne våren. Foto: Morten Thorbjørnsen, Statens vegvesen

Hun følger seismikkundersøkelsene som nå pågår i Porsgrunnselva med falkeblikk for å se på mulighetene for å bygge ny rv. 36 i tunnel under elva. Refleksjonsseismikk er en kjent og velprøvd metode i oljebransjen, men den har ennå ikke hatt sitt gjennomslag innen vegbygging. Kanskje dette er starten på noe nytt. 

4 000 meter undersøkt

Det er kartlagt omkring 4 000 meter med seismikk på kryss og tvers av elva. Det er brukt en streamer bestående av 24 hydrofoner med 4 meter mellomrom – totalt 92 meters lengde. Streameren er festet til en båt som krysser elven og foretar stopp på veien over. Ved stopp vil streameren bli lagt ut med strømmen, og det lages en lydkilde ved hjelp av en stålplate og hammer.

Kan være fremtiden

– Det gjenstår en del arbeid med å tolke store datamengder som er samlet inn. Vi venter i spenning på resultatene. Kanskje denne metoden er fremtiden, sier Hanne Bye Hauge.

Folk sjekker måleinstrumenter før og etter bruk - bilde
Fridtjov Ruden, Tor Veggeland (Dammen Geo Services AS) og Emil Ruden sjekker måleinstrumentene før og etter bruk. Foto: Morten Thorbjørnsen, Statens vegvesen

Fakta:

Refraksjonsseismikk og refleksjonsseismikk bygger på prinsippet om at lydbølger sendes ned i bakken fra en lydkilde. Når bølgene treffer ulike lag nedover i grunnen reflekteres og brytes de, og den reflekterte lyden fanges deretter opp av mikrofoner som heter geofoner (på land) eller hydrofoner (til sjøs). Data som registreres og lagres blir senere satt sammen i et profil som kan tolkes av geofysikere.

I forhold til refraksjonsseismikk gir refleksjonsseimsikk er mer direkte og detaljert avtegning av lag i jorda, og man har ikke de samme problemer med blindsonelag og hastighetsinversjon. Refleksjonsseismikk gir derimot dårligere informasjon om seismiske hastigheter i fjellet under løsmassene.

Aktuelt for fylke(r): Vestfold og Telemark