Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

22 km av rv. 3 i Østerdalen er «bare» utbedret, men framstår som nybygd. Med en meterpris på 15800 kr er dette antakelig Norges rimeligste riksvegstrekning

Vegdirektøren og daglig leder i Gjermundshaug Anlegg tar hverandre i handa med den utbedrede vegen i bakgrunnen - bilde
Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland får overlevert den nyutbedrede riksveg 3-strekningen Rendalen grense - Alvdal skurlag av daglig leder i Gjermundshaug Anlegg AS, Pål Ligård. Foto: Eli Ramstad, Statens vegvesen

Statens vegvesen markerte forrige uke at de 22 kilometerne mellom Rendalen grense og Alvdal skurlag på riksveg 3 er ferdig utbedret etter to års arbeid.

(Se før- og etter-bilder nederst i artikkelen.)

Med det er hele den ca. 50 kilometer lange strekningen mellom Atna og Alvdal utbedret, et arbeid som har pågått siden 2016. Totalkostnaden for utbedringen av hele strekningen er på vel 700 millioner kroner.

Lokal entreprenørkompetanse

Alvdal-baserte Gjermundshaug Anlegg AS har i samarbeid med Statens vegvesen prosjektert den 22 kilometer lange strekningen mellom grensa til Rendalen og Alvdal skurlag og utført selve utbedringsjobben.

– På det meste hadde vi 120 arbeidere på jobb ute på vegen, inkludert arbeidere fra våre lokale underleverandører som vi ikke kunne klart oss foruten, sa daglig leder i Gjermundshaug, Pål Ligård, under markeringa i Alvdal.

Gjermundshaug Anlegg utførte jobben med 60 prosent egne ansatte og 40 prosent innleide arbeidere fra lokale underentreprenører. Av totalkostnaden på 340 millioner kroner har en tredel av Gjermundshaugs omsetning gått til lokale entreprenører.

Av de 120 000 arbeidstimene som Gjermundshaug med underentreprenører har lagt ned i løpet av de to årene som utbedringen av riksveg 3 har pågått, har det vært bare én skade – en vrikket ankel.

Utviklende samarbeid

I sine kontrakter stiller Statens vegvesen krav til entreprenørene med mål om å skape utvikling.

– De kravene vi stiller er med på å utvikle dere, og måten dere gjør ting på er med på å utvikle oss, sa avdelingsdirektør Cato Løkken i Statens vegvesen henvendt til Pål Ligård i Gjermundshaug Anlegg.

– Det at vi kan jobbe sammen om dette, tror jeg er med på å utvikle tanken rundt hvordan vi skal bygge veg på best mulig måte, sa Løkken med henvisning til at det på riksveg 3 er blitt mye god veg for lite penger.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland fulgte opp.

– Ved å ha bygd og forbedret eksisterende veg, med breddeutvidelse og andre tiltak som har bedret trafikksikkerheten og framkommeligheten, har verdien på vegen økt betraktelig. Dette er ikke noe som ligger opplagt i Vegnormalen, men dere har her utviklet måten å bygge på som gjør det mulig å få løpemeterkostnadene helt ned i under 16 000 kroner. Vi får dermed veldig mye igjen for investeringene og kan bygge lange strekninger.

– Østerdalens største arbeidsplass

Norges Lastebileier-Forbund definerer riksveg 3 som den viktigste godsaksen nord-sør i Norge. Når tungbilandelen utgjør hele 40 prosent av trafikken, eller nesten 850 tungbiler i døgnet, kaller de riksveg 3 for Østerdalens største arbeidsplass.

– For ti år siden var tilstanden på riksveg 3 svært dårlig. Vegen var smal, hadde dårlig dekke og var skikkelig vond å kjøre, sa regionleder i NLF, Guttorm Tysnes.

– Når vegen nå er blitt ni meter bred over lange strekninger og med romlefelt i midten, er det blitt en trafikksikker veg med god framkommelighet. Det er det som betyr noe for de som har vegen som arbeidsplass.

Samarbeid for mer veg

Siden det er flere strekninger på riksveg 3 som trenger utbedring både sør og nord for strekningen som nå er utbedret, er det viktig at ordførerne i Østerdalen fortsetter samarbeidet i Vegforum riksveg 3.

Dette ble understreket av vegdirektør Hovland.

– Det er viktig med politisk samarbeid langs de lange strekningene, over kommunegrensene, for at arbeidet skal gi resultater. Vi i Statens vegvesen går jo sammen med dere, men vi er helt avhengig av å få drivkrefter med lokalt for at vi skal bli i stand til å fortsette utbedringen.

Fakta om utbedringen av rv. 3 Rendalen gr.–Alvdal skurlag

  • Hensikt: Bedre trafikksikkerhet og framkommelighet
  • Lengde: 22 kilometer
  • Tiltak: Utvidet vegbredde til ni meter, forbedret drenssystem og bæreevne, utbedret sideterreng
  • Byggetid: Juli 2020 – september 2022
  • Kostnad: Ca. 340 mill. kr inkl. mva, (15 800 kr/meter inkl. mva)
  • Byggherre: Statens vegvesen
  • Entreprenør: Gjermundshaug Anlegg AS Alvdal
2019: Rv. 3 ved Svebekken nord for Rena før utbedringen - bilde
2019: Rv. 3 ved Svebekken nord for Rena før utbedringen. Foto: Statens vegvesen
2022: Rv. 3 ved Svebekken etter utbedringen - bilde
2022: Rv. 3 ved Svebekken etter utbedringen. Vegen er blitt bredere og sideterrenget er utbedret. Vegen er blitt mer trafikksikker og bedre å kjøre på. Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Innlandet