Formålet med planarbeidet er å legge til rette for å bedre trafikkforholdene langs riksveg 3 på strekningen Fjell til Opphus nord, en vegstrekning på ca. 6 km langs dagens veg. Prosjektet er en videreføring av gjennomført utbedringsprosjekt fra Hovda bru til Fjell. 

Dagens veg på strekningen Fjell til Opphus nord har til dels dårlig kurvatur, for smal veg, dårlig bæreevne og mange avkjørsler, samt nærføring til bebyggelse. Dette gjelder spesielt nordre del av strekningen.

Vei:
Rv. 3
Fase:
Planfase
Kommuner:
Stor-Elvdal
Fylker:
Innlandet
Lengde:
6000 meter
Finansiering:
Stat

Riksveg 3 Fjell–Opphus nord © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Chausseen 670

2340 Løten

Kontakter

Taale Stensbye

Prosjektleder
Telefon:
900 43 443
E-post:

Arne Meland

Assisterende prosjektleder
Telefon:
928 88 883
E-post:

Geir Pedersen

Planleggingsleder
Telefon:
909 71 608
E-post:

Erik Larsstuen

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
958 42 248
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre