Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Vegen er 42 kilometer kortere enn strekningen på E6 gjennom Gudbrandsdalen og over Dovrefjell. Den er også uten fjelloverganger. Den er derfor den viktigste transportåren for næringstrafikken mellom Oslo og Trondheim.

Riksveg 3 gjennom Østerdalen er oppgradert flere steder de seinere årene. Siden 2016 har Vegvesenet åpnet 77,3 kilometer nye og utbedrede strekninger på rv. 3 i Østeredalen med start i Løten i sør. Fortsatt står det igjen partier som må utbedres for å gjøre vegen enklere og tryggere å kjøre. 

Les mer om utbyggings- og utbedringsprosjektene:

Selv om riksveg 3 de siste årene er blitt utbedret på en del strekninger, har den fortsatt flere partier hvor vegen er smal og svingete. Det har skjedd flere alvorlige trafikkulykker på vegen gjennom Østerdalen.

30. juli 2020 åpnet den 27 kilometer lange motorvegen mellom Løten og Elverum, tre måneder før tiden, 1,4 milliarder kroner rimeligere enn planlagt.

Siden 2016 har Vegvesenet utbedret 50 kilometer mellom Atna og Alvdal. Vegvesenet har med utgangspunkt i den gamle riksvegen utbedret vegen og gjort den bredere. For bilisten fremstår vegen som ny. Byggekostnaden er med en meterpris på 14.000 kroner meteren, 1/6 av hva det hadde kostet å bygge helt ny veg.

Vei:
Rv. 3
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Tynset, Alvdal, Stor-Elvdal, Elverum, Løten
Fylker:
Innlandet

Riksveg 3 gjennom Østerdalen fra Løten i sør til Ya bru i nord. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Jan Egil Eilertsen

Prosjektleder Rv. 3 /rv. 25 Løten–Elverum, rv. 3 Fjell–Opphus nord, Evenstad–Imsroa syd, Tunna bru med tilstøtende veg
Telefon:
97654246
E-post:

Vegar Antonsen

Prosjektleder rv. 3 Trønnes – kryssutbedring, Rendalen grense–Alvdal Skurlag, Ya bru
Telefon:
41 61 96 94
E-post:

Asgeir Skymoen

Planleggingsleder rv. 3 Nesteby bru
Telefon:
90 87 33 17
E-post:

Eirik Trøften Aas

Planleggingsleder rv. 3 Tunnfoss bru
Telefon:
97 00 29 17
E-post:
Sist oppdatert: