Johs. J. Syltern er valgt som entreprenør.

Anlegget startet i september 2022 og skal etter planen være ferdig høsten 2024.

Aktuelt nå: 

Nå begynner Tunna bru å ta form

 

 

Formålet med prosjektet er å erstatte dagens bru med ny bru som tilfredsstiller dagens krav. I tillegg skal det utbedres og bygges til sammen 3 km rv. 3.

Kartskisse over dagens veg og ny fremtidig veg.

Kart rv. 3 Tunna bru
Kart rv. 3 Tunna bru Foto: Statens vegvesen

Planområdet:

Planområdet rv. 3 Tunna bru
Planområdet rv. 3 Tunna bru Foto: Statens vegvesen
Planområdet til Rv. 3 Tunna bru med tilstøtende veg. Kart: Statens vegvesen

Vei:
Rv. 3
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Tynset
Fylker:
Innlandet
Finansiering:
Stat
Oppstart:
Vår 2022
Antatt åpnet:
Høst 2024

Rv. 3 Tunna bru med tilstøtende veg © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Jan Egil Eilertsen

Prosjektleder
Telefon:
97654246
E-post:

Frode Bakken

Planleggingsleder
Telefon:
913 44 248
E-post:

Stig Johansen

Byggeleder
Telefon:
970 67 709
E-post:

Per Kollstad

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
E-post:

Sist oppdatert: