Linjen for vegen er hugget og vi er i prosess med å velge entreprenør for jobben.

 

Byggestart er ventet høsten 2022.

Formålet med prosjektet er å erstatte dagens bru med ny bru som tilfredsstiller dagens krav. I tillegg skal vegen på begge sider av brua tilrettelegges for framtidig videreføring.

Kartskisse over dagens veg og ny fremtidig veg.

Kart rv. 3 Tunna bru
Kart rv. 3 Tunna bru Foto: Statens vegvesen

Planområdet:

Planområdet rv. 3 Tunna bru
Planområdet rv. 3 Tunna bru Foto: Statens vegvesen
Planområdet til Rv. 3 Tunna bru med tilstøtende veg. Kart: Statens vegvesen

Vei:
Rv. 3
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Tynset
Fylker:
Innlandet
Finansiering:
Stat
Oppstart:
Vår 2022
Antatt åpnet:
Høst 2024

Rv. 3 Tunna bru med tilstøtende veg © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Arne Meland

Prosjektleder
Telefon:
928 88 883
E-post:

Frode Bakken

Planleggingsleder
Telefon:
913 44 248
E-post:

Stig Johansen

Byggeleder
Telefon:
970 67 709
E-post:

Erik Larsstuen

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
958 42 248
E-post:

Sist oppdatert: