3D animasjoner riksveg 3 Tunna bru:

Dagens bru erstattes med en ny bru som tilfredsstiller dagens krav. I tillegg skal vegen på begge sider av brua tilrettelegges for framtidig videreføring. Video: Statens vegvesen.
Dagens bru erstattes med en ny bru som tilfredsstiller dagens krav. Video: Statens vegvesen.

Rv. 3 Tunna bru